100-dollar-bill.jpg

Param var deme alırlar...

~ Orson Welles

Valla yok. Olsa dükkan senin.

~ Robert McNamara


Para, antropolojik olarak zayıf insanların güçlüler üzerinde güç kullanma aracıdır. Gizemli kökenleri vardır; ne kadar modern olursa olsun Doğu'nun değerleri Kolektivizme doğru kayarken, ekonomik yapılar esas olarak Batı'dan kaynaklandı. Para, statünün sembolü olarak görülüyor ve tüketim yoluyla zenginliğe sahip olduğunuzu göstermek, Özgür Dünya'daki modern yaşamın hedefidir Ortam her zaman bir kontrol sistemi olarak düşünülmüştür. Bu, çoğu insan gibi kendi kendine uygulanan bir köleleştirme sistemidir. Kişisel tatmin azaldıkça, ergenlikten sonraki yaşamdaki temel amaç, istihdam ve para kazanma faaliyetidir.