Ana menüyü aç

Yansiklopedi β

Proto-Anfibikçe

Şekillerden oluşan bir dildir.

Proto-Anfibikçe, Anfibiklerin konuştuğu dil olan modern Anfibikçe'nin arkaik versiyonudur. Yazı dilinde çok sayıda hiyerogliflerden oluşur. Her hiyeroglifin anlamı cümlenin gelişine göre farklılıklar gösterebilse de telaffuzları oldukça birbirine benzer. Bunlar aslında Mısır hiyerogliflerine çok benzeyen şekillerdir ve ilk bakışta bu benzerlik okuyucuyu yanıltabilir. Hiyerogliflerin benzemesinin nedeni Anfibikus'un bu yazıyı Mısırlılardan almış olmasıdır, ancak Anfibikus bütün hiyeroglifleri değil, sadece el, kol, ağız, çubuk gibi Anfibikçe'yi konuşabilmek için gerekli olan hiyeroglifleri almıştır. Proto-anfibikçe Aziz Antié tarafından eski el yazmalarından yola çıkılarak çözülebilmiştir.


TarihçeDüzenle

En eski Proto-anfibikçe yazı M.Ö.2600 yıllarına tarihlenen ve Anfibikus'a ait olduğu anlaşılan heykelin kıçında bulunan ve 4 adet anfibik tamgadan oluşan yazıdır. Bu heykel XVIII. yy'da ortaya çıkarılmış ancak o dönem Proto-anfibikçe'nin varlığından haberdar olunmadığı için Mısır dilinde yazılmış olduğu düşünülerek Kahire'ye götürülmüştür. XIX. yy.'da yaptığı araştırmalar sonucu Mısır'a gelen Aziz Antié tarafından incelenerek okunmuş ve Anfibikus'a ait olduğu ortaya çıkarılmıştır. Heykel şimdi hala Mısır Anfibikoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.

Eski Anfibikçeye ait bir diğer yazıt da ibnistan'da bulunan "Sikiltepe Yazıtı"dır. Üzerinde eski bir Anfibik ayinin anlatıldığı bu yazıtın Anfibius'tan alıntı olduğu anlaşılmıştır.


AlfabeDüzenle

Proto-anfibikçe el, kol, ağız, çubuklar, asalar, vücut hareketleri, delici ve kesici aletler ve bunları kullanan Anfibikler gibi pek çok hiyerogliften oluşur. Bu hiyeroglifleri Mısırlılardan almışlar ve üzerlerinde kendi kullanımlarına uygun olarak bir takım değişiklikler yapmışlardır.

 
Proto-Anfibik hiyerogliflerden bazıları. M.Ö. 2600. (Kaynak Antik Diller Sazlüğü, 1899, Paris)