Ana menüyü aç

Yansiklopedi β

‎Günümüzde rubai yazmak oldukça zordur

Rubai, Divan edebiyatı nazım şekillerinden biri olup; birinci, ikinci ve dördüncü mısra'ları (yeniyetmeler 'dize' diyorlar.) bir biriyle sarmaşdolaş kafiyeli ama üçüncü mısra'ı, düzen kaçkını, kendi başına buyruk (Yani kafiyesiz demek istiyorum loo..) bir edebi türdür. Aruz vezni ile yazılır.. Hece ile yazanlar, boyları aruza yetişemeyen güdüklerdir. İşte bir örnek:


  • Rubai
Konuşan kim, diye sordum; O'na 'şair', dediler
Şiirden anlamaz amma, kürsüde mâhir, dediler
Dağıtılmış nica unvan it-kılı postalbağına
Kaderin cilvesi bazen böyle zâhir dediler!
H. S. Bolak