Talebe Seçme Sınavı

(Öğrenci Seçme Sınavı sayfasından yönlendirildi)
Talebe Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Tsym g***** ye!

~ O şimdi hapiste

İstediğimiz sorudan başlayabilir miyiz?

~ Geleceği parlak bir öğrenci deyişi

ÖSS'yi kaldıracağız!

~ Bir siyasi parti lideri

ÖSS 1 YTL olacak!

~ Olası bir seçim vaadi

Tek girişte kazanın!

~ Herkesin kazanacağını sanan bir dershane

Puanım Musiki Akademyasına yetiyor idi, fakat ben Mühendishane-i Hümayunu'u seçtim.

~ Ajdar Anık

G***** ye, beni yeme!

~ TSYM


Talebe Seçme Sınavı, Talebe Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, her yıl idadilerden yüksek medreselere talebe almak amacı ila yapılan bir tür yazılı-yoklamadır. 180 sûalden oluşan bu sınavda, talebeler sûalleri yanıtlandırarak optik'ül fôrm denen kağıt müsveddesine yanıtlarını geçerler. Geçürülen bu yanıtlar neticesünde, talebelerin başar'ül irfan derece'ül profilleri bir kağuda aktarularak sonuçlandırılır. Bu durumun akabinde talebeler, yüksek medreselere yerleştirilir ve her bir talebeye ilim, irfan tedris ettirilir.

Yüksek Medreselerdeki Eğitim OlanaklarıDüzenle

 
Türkiye'nin en büyük yüksek medreselerinde çağdaş eğitim olanakları TSYM tarafından sağlanır.

TSS sonrası talebeler bu medreselere yerleştirilirler. Talebelerin tedrisi çeşitli cemaatlerce karşılanır. Talebelerin mutluluğu ve güvenliği ön planül'hâldedir. Bu da tedrisat eğilimlerini artırmaktadır.

diğer ismi osym olan hede. neden ki her yıl yapılır. neden her gun olmasin ki. çocuklara sakiz da dagitimi edilir. ilkokuldan beri basimizda olan bir tayyip icadıdır!