İbne valhallası

TarihçeDüzenle

Arkadaşlar, şimdi size Anfibikus adındaki iğrenç varlığın Lordinn adıyla efsaneleşen Burgulu kahramanımızla karşılaşmasını anlatmadan önce, bu yaratığın ve ona inananların sözde cenneti İbnistan hakkında bazı Anfibik bilgiler vermek istiyoruz. İbne Valhallası olarak birçok efsanede adı geçen, sözde krallığa ait tüm iğrenç detaylar, Aziz Draco’nun kaleme aldığı “Rivayet-i İbnistan Diyar-i Anfibikiyye” isimli kitabında anlatılmıştır ve tamamen eski Labut Tanrısı Anfibikus’un tapınağındaki orijinal metinlerden alıntı olduğu belirtilmektedir.


Genel ÖzelliklerDüzenle

İbne Valhallası Anfibikus'un dönüşümünü geçirdikten sonra çevresindeki edilgen müritlerine, vaad etiği bir ibne cennetidir ( godoş krallıdır yane) Bu sözde cennetin kapısında Ohannes Panbokyan adında yüksek mevkiideki ödüllü bir ibne vardr. Bu ibnenin orada bulunma amacı sizi o sözde cennete sokmamaktır yada sizi imtahana tutup girip giremeyeceğinizi sınamaktır. Var olan bu sınamanın ve parolanın tam 3 bölümden oluştuğu bilinmektedir.

İmdi size bu sözde krallığa giriş için gerekenleri maddeler halinde açıklıyoruz:

1-Bekçisi olduğu sözde krallığa hakaret etmek.

2-Eline hak etiği ödülü vermek.

3-Kendisini sikmek.

Bu ibne valhallasının gene 3 bölümden oluştuğu bilinmektedir. En dıştakinden içe doğru 3 çember halinde farklı bölümlere ayrılmıştır, en içteki bölümde kocaman top şeklinde bir anfibik mabedi vardır. Tabii ki her cennet kavramında olduğu gibi bu 3 bölüm yumuşakçaların statülerine göre ayrılmıştır. Statü ayrımı gene edilgen anfibiklerin kendilerini dünya yaşamında siktirdikleri sayı ile kıçlarının çeperinin oranı ile hesaplanmaktadır. Yane sikilme sayınız çok ama kıçınız darsa mevki sahibi olmaktasınız bu cennette. Tabii ki farklı olasılıklarda var statü sahibi olabilmek için. Mesela: kıçı geniş fakat sikilme oranı aşırı çok (örnek ANFİBİKUS)


 


Neyse bu statülere göre ibne valhallasına alınan valhalla anfibikleri yaşamlarını huzur dolu olarak sürdüreceklerine inanmaktadırlar. Her bir anfibiğe DARBECİ adındaki 3 aktif eşcinsel hizmet etmektedir bu krallıkta. Sabah akşam olmıyan ve devamlı pembe bir havanın hâkim olduğu sapkınlar valhallasında ev çayır çimen demeden her yerde sapıklığın ve iğrençiğin 1000 lerce çeşidini sergileneceği anlatılmaktadır.


3 Temel Bölüm (Halkalar)Düzenle

En dıştaki bölümde takılan ibnelerde ufak evler falan pek bi lüx yoktur, sadece 3 tane darbeci ile idare eder takılırlar anlatılanlara göre. 2. bölümde nispeten hareket vardır mesela kendi aralarında "darbecilerini" deiştirebilirler bu kural 3. bölümde yasak olan bir valhalla kanunudur ve katıdır. En içteki 1. bölümse çok enteresan ve hareketlidir şimdi size orayı betimlicem arkadaşlar;


İbne Valhallasının MerkeziDüzenle

Bi kere iç bölüm en geniş yerdir, merkezinde devasal top şeklinde bir Anfibikus mabedi vardır. Bu godoş krallığında çayır çimen çoktur (Anfibikler bunlara çayır çimen demektedir ama).Ağaçlarda meyve yerine penis ve testis yetişmektedir (Anfibikler bunlara "meyrak" ve "meyşak" demektedir:) derelerden ve çeşmelerden döl akmaktadır. Çayırlarda çimen yerine testis kılları üremekte, kuşlar yerine havada çocuk pipileri uçmaktadır. Havaya sik çiçeklerinin yaydığı tuzlu taşşak kokusu hâkimdir bu çayırlarda. ANFİBİKUS’un mabedi çepeçevre döl havuzu ile kapsanmıştır içeriye devasal bir penis şeklindeki asma köprü ile girilmektedir. Mevki sahibi ödüllü ibnelerin bu havuzlarda yüzdükleri ve bu dölleri ağaçlardaki yarrak meyvelerini yedikleri anfibikler tarafından anlatılmakta ve inanılmaktadır. (Bu en iç bölümdeki ödüllü ibnelere yemek içmek serbesttir ancak valhallanın 2. ve 3. bölümünde katii ve kesin suretle yasaktır.)


Anfibik İnançlarDüzenle

Afibiklerin kutsal kitabı olan "Anfibius"'da burasının 3 günde yaratıldığı ve 3 adet sik darbesinden şekillendi anlatılmaktatır. Her bir güne bir darbe ve sulama işlemi sonucunda oluşan bu sahte krallıkta bu yüzden; merkezdeki Anfibikus mabedinde devasal bi yarrak heykeli bulunmaktadır. Bu devasal heykelin tam önünde ise biraz ufak boyuttaki domalmış anfibikus heykeli vardır.Sapkın varlık anfibikus valhalasının törensel seremonilerini burdan yöneteceğini ve günler boyu sürecek olan sapıklıklarının merkezinin gene bu mabedden başlıcağını anlatmaktadır.


Mimari ve Güzel SanatlarDüzenle

Bu lanet olası valhallada mimari ve sanatta çok acaiptir. Tam merkezdeki dev yarrak heykeli baz alındığı için tüm yollar ona çıkar yane mabede çıkmaktadır.Tüm yollar 3 er şeritten yapılmıştır binalar genelde oval ve damarlı yapıdadır.Gözünüze çarpan herşey genelde kazma sapı gibi ve damarlıdır bu cennette ( Koltuk sandalye vs. gibi eşyalar genelde ince.uzun yapıdadır.)

Müzikal eserlerin ve çalgıların bi çoğu üflemeli, emmeli, gömmeli ve çekmeli çalgılardır. Eserlerde genelde "flop flop" die sesler duyulmaktadır, bu çalgılar genelde 2 türdedir;

  • Gömmeli estrumanBirinci enstruman hava basıncının dar bir alana kalınca bir nesnenin yardımı ile itilmesi sonucunda ses çıkartır ( flop flap)
  • çekmeli enstruman:Bu çalgıda ise kalınca bir nesneyi eller ile yukarı aşağı çekerek (fşşt fşşşt ya da çat çat) sesi yapıldığı anlatılmaktadır bazı kaynaklarda.
  • Vurmalı enstruman:Bu klasik vurmalı çalgılar da genelde kaba etlere avuç içi vurmak şartı ile ses çıkarılmaktadır (çat çat şlak şlak gibisinden).Çekmeli enstrumanlara yakın gibi zannedilsede vurma şiddetinin değişmesi ve staccato notaların kullanlmasına müsait olduğu için ritm bazındaki orkestrasyonlar genelde bu vurmalılara verilmekte ve uygun partsiyonlar yazılmaktadır.Valhalla müziğinin ritimsel anlayışına uygun çoğu zaman perkisyon bazlı alt yapılarda ve ayinlerde kullanılmaktadır.
  • Emmeli enstruman:Emmeliler genelde yaylılar gibi çoğul olarak kullanılmaktadır.Uzun bir nesne dudaklar ile ağıza alınma(oral) koşulu ile yoğun olarak emildiğinde;sound fx benzeri bir ses çıkarmaktadır.Emmelilerde virtüöz seviyeye ulaşan çoğu anfibik emme sırasında üfleyerek istedikleri notaları dizonans sesler olarak çıkarmaktadırlar.Bir çok emmeli bir araya gelince melodik olan partileri çalabilme kapasitesine sahiptir.


Binaların akustikleri ise tam istenilen sapıklığa hizmet etmektedir sanki konuştuğunuz zaman sesiniz duvarlar tarafından yutulmakta ve belli ölçüde tizleşmektedir.(yane sesiniz kadın sesi gibi duyulmaktadır) En ilginç kısmı ise iç mekânlardaki "oh, ah, flop, fşşşt, cart " gibi inleme seslerinin her tarafa yankılanmasıdır. Konuşurken incelen sesiniz ah veya oh dediğnizde valhalanın 3 bölümünden de rahatça duyulmaktadır. O yüzden bir anfibik sikilmeye başlandığında tüm anfibiklerin haberi oluyor ve onlarda bu seramoniye katılıp kendilerini darbecilerine teslim ediyorlardı.


Yane valhalada hâkim olan sesleri ve görüntüleri siz düşünün derim ben. ANFİBİKUS 'un yane Ertan'ın kendi iç dünyasında yarattığı bu sapık valhala kavramı potansiyel ibne olan müritlerini birebir heyecanlandırmakta ve ona kendilerini tutsak etmelerine yardım etmektedir. Peki, "Anfibikus" kime tutsaktı onu yönlendiren neydi acaba? Dikkatli olan okurlarımızın önceden fark ettiğine eminiz tabi ki."Anfibikus" u kıçı yönlemdirmekteydi ve kıçının doymak bitmez tükenmez arzusu… (bknz. Anfibik Terimler Sözlüğü, "Ermin Sendromu")

Başvurulacak KaynaklarDüzenle

Anfibik olmayan bizler için bazı Anfibik terimlerin anlamları Anfibik Terimler Sözlüğü'nde açıklanmaktadır. Bu güzel çalışma da Aziz Draco’nun el yazması eserinden yakın zamanda derlenmiştir ve anfibik yaşamı tüm detaylarıyla anlamamıza olanak sağlamaktadır.


Ayrıca bknz:

Anfibikus Destanı I

Anfibikus Destanı II

Kimler bu konu hakkında ne demiş?Düzenle

  Bu sapkın valhallayla mücadele edenler şüphesiz Babil'i tekrar kuracaklar.Jamce Joyce