Athletic bilbao

Escudo athletic de bilbao.JPG

Athletic Bilbao (Atletik Boğalar)

Emevi Devleti'nin bir kolu olan Endülüs Emevilerinin İspanyayı fethettikten sonra bölgede boğa yetiştiriciliğinin önem kaybederek,İslam inancına göre kurban bayramlarında kesilen diğer hayvanların sayısının artması sonucu bölgedeki yerli halkın kurduğu dayanışma cemiyeti. Cemiyet Beni Ahmer devletinin de yıkılıp İspanya'da siyasi birlik sağlandıktan sonra çalışmalarına hız vermiş,dünyanın dört bir yanına sirk gösterilerinde kullanılan boğalardan ithal etmiştir,köşeyi dönmüştür.

Construction.png Bu maddeye içerik gerekiyor! Lütfen aşağıdaki kriterlere dikkat edin:
  • Gerçek ansiklopedi formatına uygun olmalı,
  • Bölümler ve paragraflardan oluşmalı,
  • En az bir veya iki resim bulunmalı,
  • Diğer maddelere bağlantılar olmalı,
  • Kendi içinde bir yapı oluşturmalı ve mizahi ruhu olmalı.