Bir zamanların en büyük kuruluşu için hiç bu kadar iyi olmamıştı. Faturaların arkasındaki bütün yasa 'ları yazdığı için "Şeytanın detayı" denilmiştir..

IMF bizden borç istedi,verin dedim

~ RTE

Uluslararası Mafya Gücü (International Mafia Force)

Para , antropolojik olarak zayıf insanların güçlü üzerinde güç kullandığı araçlardır. Gizemli kökenleri var; ancak modern ekonomik yapılar esas olarak Kollektivizm 'e doğru yöneldiği için Batı' dan başlamıştır. Para, statü sembolü olarak görülüyor ve tüketim yoluyla varlığınızı göstermeniz, Özgür Dünya 'daki modern yaşamın hedefi.