Roma imparatorluğu

Romanya İmparatorluğu, yaklaşık 2000 yıl önce var olan (sözde) güçlü bir imparatorluktu. İmparatorluğun sakinleri, dolap eşcinselliği, hıristiyan dayağı ve soğuk savaş gibi neredeyse günlük aktivitelere sahiptiler.

Küçük Roma imparatorluğunun halefi olan Katolik kilisesi, ortodoksların üstün çabalarının farkındadır ve bu yüzden onları örtbas etmeye çalışır.

Ansiklopedinin moderatörlerine göre, Roma İmparatorluğu, İsa'nın 'deneysel' döneminin ve Tom Jones'un varlığını örtmek için geçmişteki girişimlerinin kanıtladığı gibi papalık ile muhtemelen ilgilidirler.

Bu makale orijinal Roma İmparatorluğu hakkındadır. Roma İmparatorluğu'nun Yeni Maceraları için bkz. Bizans İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu'nun 800AD'ı yeniden hayal etmesi için bkz. Kutsal Roma İmparatorluğu.