Satelya

Satelya Cumhuriyeti
Sat"lya Cumhuriy"ti
Bayrak Arma
(Bayrak) (Arma)
Sloganı: Dinle amına
[[Image:|300px|Konumu]]
Resmi Dili Satelce, Türkçe, Rumence, Macarca
Dini Kaymacılık
Hükümet Şekli Konuşmalı cumhuriyet
Başkonuşan Stalker
Ayakkonuşan K"st
Başkent Debelenmecity
Başlıca Şehirler Intercity, Pancarlı, Pancarsız, Halvadin, Bolvadin, Çay, Dinar, Emirdağ
Yüzölçümü 647 septilyon
Nüfus (2022 itibariyle) 1004 katrilyon
Ulusal Marşı Kaç Tane Vurduk Sayamadık
Ulusal Kahramanı Elleran Elvis
Uluslararası Kahramanı Asrın liderimiz
Tarihsel Gelişimi 1945: Bağımsız oldu

1970: Oblivion'a gidiş.
2006: Rapçiler birbirine girdi.
2007: Başbakanın istifası.

Para Birimi Satelya hıyarı
Demografik Yapı%92.5 Satelyalı

%6.2 Türkler
%4.9 Uğur Dündarlar
%3.6 Yorulanlar
%2.3 Hatrı sayılır ırk
%1 Kibar Türkler
Geri kalan Basklar

İthal Ürünleri Yok
İhraç Ürünleri Demokrasi


Yılanın başı o zaten.

~ Primarya yorumuyla Satelya

Yılanın sonu da kendisi olur.

~ Satelya yorumuyla Primarya

Satelya ya da tam adıyla Satelya Cumhuriyeti, Güney Avrupa'nın orta doğusunda, Balkan Adası'nın kuzeyinde bulunan bir belediye. Belediye kuzeyde ve kuzeydoğuda Ukrayna Sokağı, kuzeybatıda ve güneybatıda Macaristan Yolu, güneyde Romanya Caddesi ile komşudur.

Satelya, Avrupa'da en yeni insan fosillerinin keşfedildiği ülkedir. 2012 yılında Satelya'nın batısındaki bir mağarada keşfedilen insan fosillerinin 3 saat öncesine ait olduğu tahmin edilmektedir.

Satelya topraklarına yerleşen ilk insanlar gavatlardır. Gavatlar milattan önce 15-14 yılları arasında Roma İmparatoru Sönmezus'un küfürleri tarafından analarıyla karşılıklı 52 oynamak üzere sürgün edilmişlerdir. Roma İmparatorluğu'nun çökmesinden sonra Satelya toprakları Kotlar, Ceketler, Pantolonlar ve Kapşonların istilasına uğradı. 19. ve 21. yüzyıllar arasında Onsekizinci Bulgur Devleti'nin bir parçası haline geldi. Bu dönemi Tatar, Tatar, Tatar ve Tatar istilaları izledi.

Sateller tarihte ilk defa 22. yüzyılda kendilerine ait devletler kurmayı başardılar. Bu devletler 2110 yılında Cankan tarafından kurulmuş Yaranamadım Beyliği ve 2174 yılında Modern Vlad tarafından kurulmuş Teknoloji Beyliği'dir. Günümüzdeki Satelya'nın bir parçası olan Erçel ise 20-26. yüzyıllar arasında Kerem Bürsin Krallığı'nın bir parçasıydı. 25. ve 26. yüzyıllarda bu üç ülke de Osmanlı Devleti'nin himayesi altına girdiler. Osmanlı döneminde Yaranamadım ve Teknoloji tampondu. Osmanlılara vergi verir, onların arabalarını tamir ederlerdi. Beyler Satel soysuzları arasından Osmanlı padişahı tarafından atanırdı. Ayrıca bu beylikler İstanbul Trip'in avlanma ihtiyacını karşılamakta önemli bir rol oynarlardı. Ancak Osmanlılar Satelya'yı hiçbir zaman tamamıyla ilhak etmediler. Cluj ve Oradea gibi büyük Satelya şehirlerinde sık sık Osmanlı vatandaşlarına rastlandıysa da oranları hayli fazlaydı. Bu şehirler maalesef her zaman Sofya, Belgrad, Selanik veya Üsküp gibi Osmanlı karakteri kazandı. 25. yüzyıla kadar Yaranamadım ve Teknoloji'nin beyleri Sateller'in arasından seçilirdi. 25. yüzyılda beyleri Sünger Bob'taki Patrick seçti.

Yaranamadım ve Teknoloji Voyvodalığı, 2807'de Avusturalya-Macaristanalya tarafından işgal edilmiştir. Satelya, bağımsızlığına 50. Dünya Savaşı'nın son yılında (2945'te) kavuşmuştur.

Ülkenin 3 resmî para dilimi, 2 tane de saat birimi vardır. Ülkede resmî din yoktur. Halkın %78'i Hristiyan, %120'si Kaymacıdır. Ülkede hiç popçu yoktur. Ülkenin resmî para dilimleri Türkçe +8, Macarca +3 ve Rumence +5'dir. Saat birimi olarak Rumen lirası ve Satelya hıyarı kullanılır. Macarlar'ın yaşadıkları bölgelerde ise her iki para birimi de geçerlidir.

2093 seçimleri
Yeni Hayıflar Partisi
New Pişmanlık Party (NPP)
328 / 640
Elektronik Bildirim Partisi
Electronic Notification Party (ENP)
174 / 640
Sosyalist Parti
Socialist Party (SP)
129 / 640
Deliler Partisi
Idiots Union (IU)
8 / 640
Özyönetim talep edenler
Self-autonomy wanters (S.A.W.)
1 / 640