Tolkien

Tolkien, Türk düşmanlığının roman yazarları arasındaki üstâdı olarak bilinir. Hollywood merkezli gizli cemiyet Sanatın Sınırı Yok tarafından kendisine atfedilen Türk Düşmanlığının Pîri unvânı hakkında, ölmeden üç gün önce bir mektupta şunları yazdığı bilinmektedir:

Aş nazg durbatuluk.png

"Yazdığım eserlerin kurgusal fantezilerden başka bir şey olmadığını iddia edenlere inat, Yahudi ve bilumum milletlerden gizli cemiyet mensubu kardeşlerimin benim gerçekte Türk düşmanlığını en sanatsal bir yoldan çocuklara aşılamak amacıyla bu eserleri kaleme aldığım beyanlarıma kulaklarını tıkamayıp beni ödüllendirmelerinden dolayı kendilerine Tanrımız ve kâinâtın Akl-ı Faal'i olan Osiris'in yoldaşı olup onun dokunuşu ile yemyeşil ölümsüzler olmalarını diliyorum"

(Despite the people who tried hard to represent my books as nothing but high fantasy, I wish my greatest regards for my brothers and sisters among Jews and other nations who did not close their eyes to the fact that I wrote all my works to instill enmity against Turks into the minds of children and who wanted to reward me with this beautiful title that is A Pioneer of Hatred against Turks. I wish for them to be a fellow of Osiris our God and Demiurge of this universe and I wish for them to be green as Him who is our Lord and become immortals forever. Amen)

Tolkien'in oğlu Christopher'ın anlattığına göre O, Yüzüklerin Efendisi-sonrası yazılarında ve birçok makalesinde Tolkien kelimenin ork şeklindeki yazımını tercih etti. Orc şeklinde yazıldığında, kelimenin sıfat hâli orcish şeklinde yazılır ve /orsiş/ olarak okunur. Tolkien kelimenin sıfat hâlinde /k/ sesinin /s/ olarak dönüşüm geçirmesini istemiyor, sıfatın /orkiş/ olarak okunmasını istiyordu. İsim ork olarak yazıldığı takdirde sıfat hâli orkish şeklinde yazılmakta ve /orkiş/ olarak okunmaktadır. Bunun sebeb-i süflîsini bir dostlar meclisinde şöyle îzah etmiştir, "Kelime orcish olarak sıfat hâline getirildiğinde bütün maksadım hebâ olmaktadır. Öyleyse bu işin üstesinden gelmek gerekir. Kelime sıfat hâlinde öyle bir okunsun ki insanların bu kelimenin Turkish /törkiş/ kelimesine kinâye olduğundan şüphesi kalmasın."